เกี่ยวกับเรา
ผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์

(จำนวนคนอ่าน 972 คน)

ผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์

 
พลโท สรรเสริญ แก้วกำเนิด
อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์
โทรศัพท์มือถือ : 09-2246-8299
โทร : 02-618-2323 ต่อ 1125
โทรสาร : 02-618-2346
E-mail : sansern_k@prd.go.th
 
 
นางพิชญา เมืองเนาว์
รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์
โทรศัพท์มือถือ : 09-2246-8399
โทรสาร : 02-618-2342
E-mail : pichaya_m@prd.go.th
 
นางทัศนีย์ ผลชานิโก
รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์
โทรศัพท์มือถือ : 09-2246-8499
โทรสาร : 02-618-2343
E-mail : tassanee_p@prd.go.th
 
นางสุดฤทัย เลิศเกษม
รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์
โทรศัพท์มือถือ : 09-2246-8599
โทรสาร : 02-618-2348
E-mail : sudruetai_l@prd.go.th
จำนวนคนอ่าน 972 คน จำนวนคนโหวต 0 คน