เกี่ยวกับเรา
ติดต่อกรมประชาสัมพันธ์

)
 
แผนที่ตั้งกรมประชาสัมพันธ์

 
กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร : 618-2323 โทรสาร : 618-2364, 618-2399
Website : http://www.prd.go.th
E-mail : webmaster@prd.go.th

จำนวนคนอ่าน 781 คน จำนวนคนโหวต 0 คน