ราชการโปร่งใส >> ราชการโปร่งใส ปี 2563
33. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

)
 
 สำนักประชาสัมพันธ์ เขต 3 (จ.เชียงใหม่)
 
 สำนักประชาสัมพันธ์ เขต 5 (จ.สุราษฎร์ธานี )
 
 สำนักประชาสัมพันธ์ เขต 7 (จ.จันทบุรี)
จำนวนคนอ่าน 12 คน จำนวนคนโหวต 0 คน