ราชการโปร่งใส >> ราชการโปร่งใส ปี 2563
34. เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

)
 
จำนวนคนอ่าน 14 คน จำนวนคนโหวต 0 คน