ข่าวภาครัฐ
รมต.นร. นายเทวัญ ฯ ถกด่วนมาตรการช่วยเหลือเยียวยาเหยื่อโคราช

วันที่ 14 ก.พ. 2563 (จำนวนคนอ่าน 611 คน)

วันนี้ (14 ก.พ.63) เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารสำนักงาน ก.พ. (เดิม) ถนนพิษณุโลก นายเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยสำนักนายกรัฐมนตรีครั้ง 2/2563 โดยมีนายณัฏฐชัย ศรีรุ่งสุขพินิจ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายธงชัย ลืออดุลย์ เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี นายสมพาศ นิลพันธ์ ที่ปรึกษาด้านการบริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงการคลัง สำนักงบประมาณ เข้าร่วมประชุม

การประชุมครั้งนี้เป็นผลสืบเนื่องมาจากการประชุมคณะกรรมการติดตามมาตรการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ที่จังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาเกณฑ์การช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ที่จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งมีผู้เสียชีวิต จำนวน 27 ราย ผู้บาดเจ็บ จำนวน 58 ราย โดยมอบหมายให้หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบโดยด่วน

สำหรับการประชุมวันนี้ ได้ผลสรุปจำนวนเงินของกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สำนักนายกรัฐมนตรี ที่จะมอบให้แก่ทายาทผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บ ดังนี้
1. กรณีผู้เสียชีวิต จำนวน 27 ราย ให้ความช่วยเหลือครอบครัว รายละ 1,000,000 บาท
2. กรณีผู้บาดเจ็บสาหัส ให้ความช่วยเหลือ รายละ 200,000 บาท
3. กรณีบาดเจ็บเล็กน้อย ให้ความช่วยเหลือ รายละ 100,000 บาท

ส่วนกรณีที่ทรัพย์สินของภาคเอกชนได้รับความเสียหาย ทางจังหวัดนครราชสีมา โดยสำนักงานพานิชย์จังหวัดนครราชสีมาจะทำการสำรวจความช่วยเหลืออีกครั้ง หากมีการช่วยเหลือเพียงพออยู่แล้ว ไม่จำเป็นต้องขอรับการสนับสนุนจากเงินกองทุนฯ

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า สำหรับเงินช่วยเหลือทายาทผู้เสียชีวิต จำนวน 27 ราย คาดว่าจะสามารถโอนให้ทางจังหวัดนครราชสีมาดำเนินการได้ทันที ในส่วนของเงินช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บ ต้องรอผลการสำรวจของทางจังหวัดเพื่อพิจารณารายคนว่าควรให้การช่วยเหลือในระดับบาดเจ็บสาหัส หรือบาดเจ็บเล็กน้อย ทั้งนี้ คาดว่าจะสามารถโอนเงินช่วยเหลือให้ทางจังหวัดนครราชสีมาได้ทั้งหมดภายในวันอังคารหน้า ส่วนผู้ที่จะเดินทางไปมอบเงินช่วยเหลือดังกล่าวอยู่ระหว่างการหารือ
....................
กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักโฆษก
จำนวนคนอ่าน 611 คน จำนวนคนโหวต 0 คน