ข่าวภาครัฐ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง ประกาศแบ่งเขตเลือก ส.อบจ.เพิ่มอีก 9 จังหวัด

วันที่ 26 ก.ย. 2563 )
 
     เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา
     เผยแพร่ ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งเรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด จำนวน 9 จังหวัด ประกอบด้วย
1.นครสวรรค์
2.นนทบุรี
3.ปทุมธานี ,
4.ลพบุรี
5.สงขลา
6.สมุทรสาคร
7.สระแก้ว
8.ระบุรี
9.อุทัยธานี  
-------------------------
 
 
 
จำนวนคนอ่าน 0 คน จำนวนคนโหวต 0 คน