สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสตูล เชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มเปราะบาง รับทุนเรียนฟรี จบแล้วมีงานทำทันที่
จัดหางานเชียงใหม่ เชิญชวนร่วมงาน Job Expo Thailand 2020 มหกรรมการจัดหางานครั้งยิ่งใหญ่ระดับประเทศ
“Amazing Chanthaburi ถนนคนเพลิน เดิน เล่น เต้น ช้อป”
เทศบาลนครสงขลา ร่วมกับจังหวัดสงขลา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ขอเชิญร่วมสืบสานประเพณีลากพระและตักบาตรเทโว ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 1-4 ตุลาคม 2563
จังหวัดสงขลา ผนึกกำลังภาครัฐ และเอกชน เตรียมจัดงานอนุรักษ์และสืบสานประเพณีไหว้พระจันทร์หาดใหญ่ ประจำปี 2563 (Hatyai Moon Festival 2020)
แจ้งผลการออกรางวัลสลากกาชาดงานบุญสารทเดือนสิบเมืองนคร ปี 63
จัดกระเป๋าไปนอนริมทะเล อันดามันปลอดโปร่ง ท้องฟ้าสีคราม ทะเลสีน้ำเงิน อย่าปล่อยจังหวะให้หลุดลอยไป...