หน้าหลัก >> เราไม่ทิ้งกัน (Covid -19)

เราไม่ทิ้งกัน (Covid -19)
ครม.ผ่าน “โครงการคนละครึ่ง” “โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ”
ครม.อนุมัติ โครงการคนละครึ่ง และโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีสวัสดิการแห่งรัฐ วงเงินรวมกว่า 50,900 ล้านบาท
ส.ปชส.ตราด ประชาสัมพันธ์ ครม. มีมติเห็นชอบแก้ไขปัญหาหาบเร่แผงลอย 3 ระยะ
ส.ปชส.ตราด ประชาสัมพันธ์ ครม.มีมติเห็นชอบกำหนดวันหยุด ราชการเป็นกรณีพิเศษ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ
ครม.มีมติเห็นชอบแก้ไขปัญหาหาบเร่แผงลอย 3 ระยะ
ครม.มีมติเห็นชอบกำหนดวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ
ครม.มีมติอนุมัติเพิ่มค่าตอบแทนพิเศษ การปฏิบัติงานช่วงการแพร่ระบาดโควิด-19
ครม.มีมติเห็นชอบขยายเวลาบรรเทาภาระค่าน้ำ-ค่าไฟ สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
ครม.มีมติเห็นชอบโครงการส่งเสริมการจ้างงานสำหรับผู้จบการศึกษาใหม่
รัฐบาลยืนยัน ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ (SEC) ไม่สะดุด มองผลระยะยาวพัฒนาเป็นพื้นที่เศรษฐกิจใหม่
กรมบัญชีกลางปรับปรุงรายการและอัตราค่าบริการทางรังสีวิทยา ให้สอดรับกับเทคโนโลยีทางการแพทย์
รายงานข่าวกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำวันที่ 23 กันยายน 2563
“น้องอารี” ตอบคำถามภาษีทันใจ ไม่มีวันหยุด คว้ารางวัลบริการภาครัฐดีเด่น
ครม.อนุมัติงบกลาง 204 ล้านบาท ควบคุมป้องกันโควิด-19 ระลอก 2
ครม.อนุมัติงบเงินพิเศษ ตอบแทน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่ระดับท้องถิ่นช่วยดูแลโควิด-19 จำนวน 7 เดือน
‘จับกัง1’ห่วง 25 แรงงานไทยกลับจากลิเบีย กำชับ จนท.ช่วยดูแลหลังกักตัว 14 วัน
อนุทิน เผย ครม.ไฟเขียวค่าตอบแทน อสม.อีก 3 เดือน
รายงานข่าวกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำวันที่ 22 กันยายน 2563
นายกรัฐมนตรี เปิดเผย ครม.เห็นชอบวันหยุด กระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศ พร้อมอนุมัติโครงการคนละครึ่ง เพิ่มเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกระตุ้นการใช้จ่าย
นายกรัฐมนตรีส่งเสริมการจ้างงานนิสิต/นักศึกษา จบใหม่ ย้ำเยาวชนคนรุ่นใหม่เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่อนาคต

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ถัดไป>>