หน้าหลัก >> ข่าวฝาก

ข่าวฝาก
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสตูล เชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มเปราะบาง รับทุนเรียนฟรี จบแล้วมีงานทำทันที่ (23/09/2020)
จัดหางานเชียงใหม่ เชิญชวนร่วมงาน Job Expo Thailand 2020 มหกรรมการจัดหางานครั้งยิ่งใหญ่ระดับประเทศ (21/09/2020)
“Amazing Chanthaburi ถนนคนเพลิน เดิน เล่น เต้น ช้อป” (21/09/2020)
เทศบาลนครสงขลา ร่วมกับจังหวัดสงขลา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ขอเชิญร่วมสืบสานประเพณีลากพระและตักบาตรเทโว ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 1-4 ตุลาคม 2563 (21/09/2020)
จังหวัดสงขลา ผนึกกำลังภาครัฐ และเอกชน เตรียมจัดงานอนุรักษ์และสืบสานประเพณีไหว้พระจันทร์หาดใหญ่ ประจำปี 2563 (Hatyai Moon Festival 2020) (21/09/2020)
แจ้งผลการออกรางวัลสลากกาชาดงานบุญสารทเดือนสิบเมืองนคร ปี 63 (21/09/2020)
จัดกระเป๋าไปนอนริมทะเล อันดามันปลอดโปร่ง ท้องฟ้าสีคราม ทะเลสีน้ำเงิน อย่าปล่อยจังหวะให้หลุดลอยไป... (18/09/2020)
สำนักงานประกันสังคม จัดการอบรมให้ความรู้งานประกันสังคมแก่ผู้ประกอบการ หน่วยงานราชการ เพื่อสิทธิประโยชน์สูงสุดลูกจ้างมาตรา 33 พร้อมแจ้งการลดหย่อนจ่ายเงินสมทบผู้ประกันตน จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (17/09/2020)
ชาวหมู่บ้านเมืองประชา อ.เมือง จ.ขอนแก่น ร่วมงานประเพณีทอดเทียนพรรษา เพื่อทนุบำรุงพระพุทธศาสนา และอนุรักษ์ประเพณีไทย (17/09/2020)
สำนักงานประมงจังหวัดยะลา ออกประกาศห้ามจับสัตว์น้ำในช่วงฤดูวางไข่ ในบริเวณเขื่อนบางลาง ระหว่างวันที่ 16 กันยายน ถึง 15 ธันวาคม 2563 (17/09/2020)
จังหวัดเลยจัดพิธีปล่อยพันธุ์ปลาลงแหล่งน้ำธรรมชาติ เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2563 (17/09/2020)
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ออกประกาศแจ้งเตือนต่อเนื่อง เรื่องพายุระดับ 3 (โซนร้อน) "โนอึล" บริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลาง มีผลกระทบตั้งแต่วันที่ 18-19 กันยายน 2563 (17/09/2020)
โรงพยาบาลเลย ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาสมทบทุนสร้าง "อาคารผู้ป่วยใน 10 ชั้น โรงพยาบาลเลย" (17/09/2020)
จังหวัดเลย ประกวดจังหวัด TO BE NUMBER ONE ดีเด่นระดับประเทศ ณ เมืองทองธานี (วันที่ 2) (16/09/2020)
ผู้ว่าฯ มุกดาหาร เตือนระวัง 18 – 20 กันยายน พายุโนอึล ทำให้ฝนตกหนัก จังหวัดมุกดาหารขอให้ทุกฝ่ายพร้อมรับสถานการณ์ (16/09/2020)
จัดยิ่งใหญ่ ขบวนแห่หมฺรับ ในงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบ ประจำปี 2563 มีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถานศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก (16/09/2020)
อบต.ควนกาหลง จังหวัดสตูล เชิญชวนร่วมงานเทศกาลปั่นชมสวน ชวนชิม อิ่มผลไม้ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2563 (16/09/2020)
สำนักงานขนส่งจังหวัดสตูล เปิดให้บริการชำระภาษีประจำปีนอกเวลาราชการในวันเสาร์ที่ 3 ของเดือน โดยเดือนกันยายน 2563 เปิดให้บริการวันเสาร์ที่ 19 กันยายนนี้ (16/09/2020)
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสตูล เชิญชวนเกษตรกรและผู้ที่ว่างงาน สมัครเข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฏีใหม่ รอบที่ 2 ระหว่างวันที่ 14-22 กันยายน 2563 (15/09/2020)
จังหวัดกระบี่ จัดงานวันสตรีไทย ประจำปี 2563 โดยผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ขออัญเชิญพระราชดำรัส สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้สตรีทุกคนตั้งใจปฎิบัติหน้าที่ทั้ง 4 ประการ (14/09/2020)

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 ถัดไป>>