หน้าหลัก >> ข่าวกรมประชาสัมพันธ์

ข่าวกรมประชาสัมพันธ์
พิธีมอบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๓ และงานเลี้ยงเพื่อแสดงมุทิตาจิตให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการ
การประชุมสัมมนาเรื่อง ผลการพัฒนากรมประชาสัมพันธ์ สู่ระบบราชการ ๔.๐ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓
ประชุมเตรียมการโครงการจัดกิจกรรมการสื่อสารสร้างความเข้าใจนโยบาย
คณะผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์ ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓
พิธีประดับอินทรธนูแก่ข้าราชการ หลักสูตร "การปฐมนิเทศข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างการทดลอง ปฏิบัติหน้าที่ราชการกรมประชาสัมพันธ์ " รุ่นที่ ๒๔
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ ต้อนรับ ข้าราชการใหม่ รุ่น 24
พิธีประดับอินทรธนูให้แก่ข้าราชการตำแหน่งรองอธิบดี ผู้อำนวยการสำนัก ผู้เชี่ยวชาญ และประชาสัมพันธ์จังหวัด ที่ได้รับแต่งตั้งใหม่
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ เข้ากราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในโอกาสการเข้ารับตำแหน่งใหม่
พิธีเปิด"การปฐมนิเทศข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ กรมประชาสัมพันธ์" รุ่นที่ ๒๔
คณะผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์ลงนามถวายพระพร
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๖๘ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓
พิธีมอบประกาศนียบัตรและปิดการฝึกอบรม หลักสูตร "ผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์" รุ่นที่ ๘
การบรรยายสรุปและเยี่ยมชมกิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์ของคณะนายทหารนักเรียน หลักสูตรหลักประจำ และคณาจารย์ ร.ร.เสนาธิการทหารบก
ศสช. แสดงความยินดีต้อนรับรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์
อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ มอบนโยบายและสื่อสารสร้างความเข้าใจการดำเนินงานด้านคุณธรรมความโปร่งใส และต่อต้านการทุจริต
กปส.พร้อมขับเคลื่อนโครงการประชาสัมพันธ์กำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค/โครงการบูรณาการความร่วมมือด้านกฎหมายข้อมูลข่าวสารราชการ
อ่าน 0 ครั้ง
ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สื่อสารสร้างการรับรู้และความเข้าใจนโยบายของรัฐบาล
ทีโอที ห่วงใย ต้านภัยโควิด-19 มอบอุปกรณ์ป้องกันโควิด-19 แก่เจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์
รับเรื่องร้องทุกข์เงินเยียวยา 5,000 บาท"เหลืออีก 4 วัน" เท่านั้น ที่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 จะเดินทางมาร้องทุกข์ได้ที่กรมประชาสัมพันธ์
ประชาชนจำนวนมากมาใช้สิทธิ์ยื่นเอกสารเพื่อทบทวนการแจกเงิน เราไม่ทิ้งกัน 5,000 บาท ที่กรมประชาสัมพันธ์

หน้า : [1] 2 ถัดไป>>