หน้าหลัก >> รับสมัครงาน

รับสมัครงาน
ประกาศสถาบันการประชาสัมพันธ์ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า (29/09/2020)
สถาบันการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า (24/09/2020)
กองการเจ้าหน้าที่ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันฯ (23/09/2020)
ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขัน และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน (23/09/2020)
จังหวัดยโสธรรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (23/09/2020)
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกในตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (16/09/2020)
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกในตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (14/09/2020)
ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขัน และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน (09/09/2020)
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ การประชาสัมพันธ์ ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (28/08/2020)
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน รับสมัครช่างไฟฟ้า (10/08/2020)
กองการเจ้าหน้าที่ ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน (23/07/2020)
กองคลัง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (15/07/2020)
สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (13/07/2020)
สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (03/07/2020)
สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (01/07/2020)
สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (26/06/2020)
สำนักงานเลขานุการกรม รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ (18/06/2020)
ศธ.ยะลาคุมเข้ม มาตรการป้องกันโควิด-19 รับสมัครสอบครูผู้ช่วย (17/06/2020)
สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่งนิติกร (16/06/2020)
ประกันสังคมจังหวัดยโสธรรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานโครงการจ้างเหมาบริการตำแหน่งเจ้าหน้าที่สนับสนุนงานประกันสังคม จำนวน 4 อัตรา (15/06/2020)

หน้า : [1] 2 ถัดไป>>