หน้าหลัก >> ข่าวภาครัฐ

ข่าวภาครัฐ
กระทรวงคมนาคม พร้อมนำร่องเปิดการใช้กำแพงคอนกรีตหุ้มด้วยแผ่นยางธรรมชาติ และหลักนำทางยางธรรมชาติ
“จังหวัดชายแดนใต้อยู่ดีมีสุข” รัฐบาลเคาะแผน/งบประมาณพัฒนา ด่าน-ป่าชุมชน-พืชพลังงาน แก้ปัญหาความยากจนและส่งเสริมความยั่งยืนของทรัพยากร
รมช.เกษตรฯ ขับเคลื่อนโครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ ในพื้นที่ จ.ชลบุรี
ส.ส.อนุสรี ลงพื้นที่ฉะเชิงเทรา ติดตามผลกระทบด้านแรงงานจากสถานการณ์โควิด
เลขาธิการ ศอ.บต. เปิดงานของดีชายแดนใต้ จ.ลำปาง เพื่อสร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่คนในพื้นที่ จชต. และเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าอย่างทั่วถึง
รมช.แรงงาน ขึ้นเหนือ ลุยพื้นที่น่าน-แพร่ขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน
ศ.นพ.ยง ย้ำความร่วมมือ อดทน มีวินัยป้องกันตนเอง ช่วยป้องกันโควิด 19 ระลอก 2 ได้
ทหารพราน 47 ยะลา นำกำลังพล เข้าพบปะกับประชาชนในพื้นที่ พร้อมให้ความรู้ดูแลตนเอง ในช่วงการระบาดของไวรัส COVID-19
‘สุชาติ ชมกลิ่น’ รมว.แรงงาน ไฟแรง เดินเครื่อง ขับเคลื่อนการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวในประเทศ จรดลงนาม กฎกระทรวง 3 ฉบับ
จ.อุดรธานี มอบถุงพระราชทานมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภา) ยามยาก
ส.ปชส.ตราด ประชาสัมพันธ์ ครม. รับทราบมติการประชุม คกก. นโยบายและพัฒนาสับปะรดแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2563
โฆษก ศบค. เผย WHO ระบุคนช่วงอายุ 20-40 ปี เป็นตัวการการแพร่กระจาย ของไวรัสโควิด-19 มากขึ้น
จังหวัดชุมพรประชุมเครือข่ายสถิติร่วมสานสัมพันธ์มาดีโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2563
สระแก้วระดมความคิดแบบบูรณาการวางแผนและประชาสัมพันธ์การพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษหลังวิกฤติโควิด-19
นายกฯ เชื่อมั่นการปลดล็อกจะทำให้เศรษฐกิจดีขึ้น แต่ต้องควบคู่กับมาตรการด้านสาธารณสุขที่เข้มงวด
‘รองปลัดแรงงาน’ ปิดอบรมนักบริหารแรงงานระดับกลาง ‘พัฒนา ขรก. สานพลังขับเคลื่อนภารกิจ ก.แรงงาน’
ผลการปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระหว่างวันที่ 14 – 20 สิงหาคม 2563
กรมบัญชีกลางออกหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอกันเงินงบประมาณปี 63 ไว้เบิกเหลื่อมปี
รมช.กนกวรรณ นำทีมชาว กศน.อีอีซี เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับคนทุกช่วงวัย สู่การพัฒนาประเทศ
โครงการปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ จชต. ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความเข้าใจบริบทสังคม วิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณีและความหลากหลายด้านภาษา นำไปสู่ความสันติสุข

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 [51] 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 ถัดไป>>