หน้าหลัก >> ข่าวภาครัฐ

ข่าวภาครัฐ
สำนักงานจัดหางานจังหวัดตรัง เดินหน้าสร้างความเข้าใจแก่นายจ้างในการใช้แรงงานต่างด้าวอย่างถูกต้อง
ประธานสภาผู้แทนราษฎร ย้ำสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรต้องทำหน้าที่ตามกฎเกณฑ์ ยึดหลักประชาธิปไตย พร้อมแนะเวทีสภาฯ
จังหวัดตรัง เดินหน้าคัดกรองบุคคลที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดตรังทางเรือ เพื่อลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
นายกรัฐมนตรีย้ำสร้างความเข้มแข็งภาคการเกษตร ชูวิสาหกิจชุมชน และ Young Smart Farmer
กห.- สธ. ฝึกตรียมความพร้อมรับกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ระลอก 2
ผู้ว่าฯ สมุทรสงคราม จัดกิจกรรม ชูธรรมนำชีวิตในวันธรรมสวนะน้อมนำหลักธรรมมาปฏิบัติในชีวิตประจำวัน
ศอ.บต. เตรียมหาแนวทางการแก้ไขปัญหาแรงงานไทยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ไปทำงานมาเลเซีย
กรมประมง เร่งผลักดันให้ปลิงทะเลเป็นสัตว์เศรษฐกิจตัวใหม่ของประเทศไทย หลังเป็นที่นิยมของตลาด กิโลกรัมละ 7,000 บาท
กระทรวงสาธารณสุข เสนอ ครม.พิจารณาอนุมัติงบประมาณ 600 ล้านบาท ผลิตวัคซีนโควิด-19 ร่วมกับต่างชาติ
การค้าชายแดน-ผ่านแดน 6 เดือนของปี 2563 มูลค่า 627,480 ล้านบาท ลดลงร้อยละ9.18
นายกฯ เปิดงาน “ยกกำลังสองการศึกษาไทย สู่ความเป็นเลิศ” ย้ำรัฐบาลพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ กำหนดเป้าหมายการพัฒนาคนในทุกมิติ ทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง มีคุณภาพ
“นฤมล” รมช.แรงงาน ติดตามภารกิจกรมพัฒนาฝีมือแรงงานตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปีงบฯ 63 ระบุ ในช่วงโควิด-19 กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ช่วยเหลือผู้ประกอบการ และพัฒนาลูกจ้างไปแล้วหลายราย
ประกันสังคมจังหวัดตราด ประชาสัมพันธ์ ขยายความคุ้มครองผู้สูงวัยเข้าสู่หลักประกันสังคมที่ยั่งยืน
นายกรัฐมนตรี ยืนยันรัฐบาลวางรากฐานปฏิรูปการศึกษา เพื่อสร้างอนาคตที่ดีให้แก่นักเรียน นักศึกษา เน้นการเรียนรู้ควบคู่จิตสาธารณะ
กรมควบคุมโรค ชี้ไทยและทั่วโลกยังเสี่ยงต่อการระบาดโรคโควิด-19 ต่อเนื่อง
กระทรวงการคลัง เดินหน้ากระตุ้นเศรษฐกิจ เน้นดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19 ส่งเสริมการจ้างงาน
กรมควบคุมโรค เร่งติดตามและตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมกรณีชายชาวมาเลเซียติดเชื้อโคโรนา 2019 หลังเดินทางกลับจากไทย
ก.อุตฯ เร่งช่วย SMEs ฝ่าวิกฤตโควิด-19 เล็งเพิ่มยอดขาย ลดเสี่ยงการเกิดหนี้ ต่อยอดธุรกิจ
ป.ป.ช.ระยอง นำข้าราชการที่บรรจุใหม่ในจังหวัดระยองกว่า 500 คน ร่วมเป็นเครือข่ายเฝ้าระวังป้องกันทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ
จ.ราชบุรี มอบทุนสนับสนุนการพัฒนาเยาวชนและเด็กพิการในมูลนิธิคุณพุ่ม ประจำปี 2563

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 [57] 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 ถัดไป>>