หน้าหลัก >> อินโฟกราฟิก
อินโฟกราฟิก
วิถีชีวิตใหม่ New Normal
แนวทางปฏิบัติสำหรับรถสองแถว เพื่อป้องกันโควิด-19
แนะ 6 วิธีช่วยเกษตรจากภัยแล้ง
ลดดอกเบี้ยรับจำนำ ในการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน
วิธรับมือ COVID-19 เมื่อต้องออกนอกบ้าน
SOCIAL DISTANCING
ป้องกันอัคคีภัยในฤดูแล้ง
ป้องกันไข้หวัดใหญ่ทุกสาพันธุ์
New Normal ของการประชุมที่ต้องเจอหน้ากัน
ใช้ห้องน้ำสาธารณะอย่างไรให้ปลอดภัยจาก COVID-19
ขั้นตอนชำระภาษีรถแบบลดเสี่ยงโควิด19
การเลี้ยงปลาในหน้าแล้ง
3 ปัจจัยที่ทำให้เกิดภัยแล้ง
หลักการสำคัญของการปกครองระบอบประชาธิปไตย
ยกการ์ดไว้ อย่าให้ตกรักษาความสะอาดอย่างสม่ำเสมอเมื่อถึงบ้านรีบอาบน้ำทันที
ยกการ์ดไว้ อย่าให้ตก กินร้อน ช้อนตัวเอง
ยกการ์ดไว้ อย่าให้ตก เว้นระยะห่าง 1-2 เมตร
ยกการ์ดไว้ อย่าให้ตก สวมหน้ากากก่อนออกจากบ้านทุกครั้ง
ยกการ์ดไว้ อย่าให้ตก หมั่นรักษาความสะอาดด้วยการล้างมือด้วยน้ำและสบู่
วิธีช่วยเหลือการเป็นลมแดด

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 [7] 8 9 10 11 12 ถัดไป>>