หน้าหลัก >> ข่าวภาครัฐ

ข่าวภาครัฐ
การตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับรายละเอียดรายการบัญชีที่เกี่ยวข้องกับการกู้ยืมเงินของพรรคการเมือง
อ่าน 0 ครั้ง
ราชกิจจานุเบกษาประกาศ กกต. เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 48 จังหวัด
นายกรัฐมนตรีแนะชาวจังหวัดเชียงรายดูแลรักษาทรัพยากรป่าไม้แบบ New Normal
แก้ไขและฟื้นฟูผลกระทบจากโครงการฝายราษีไศล
"อนุทิน" มอบรางวัลแพทย์ชนบทดีเด่นกองทุน นพ.กนกศักดิ์ พูลเกสร
สธ.เตรียมความพร้อม อสม.เฝ้าระวังการระบาดโรคโควิด 19 ระลอก 2
นายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ประชุมการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ ที่จังหวัดเชียงราย
จ.หนองคาย เตรียมจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดหนองคาย ประจำปี 2563
กาชาดจังหวัดราชบุรี มอบทุนการศึกษานักเรียนยากจนทุกอำเภอรวม 500 ทุน
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดขอนแก่น มอบวุฒิบัตรแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมอาชีพ สร้างชีวิตใหม่ให้สตรีและครอบครัว
ปลัดสธ.ส่งมอบพันธกิจอนาคตสาธารณสุขไทยปี 2564
บีโอไอจัดสัมมนาในงาน SUBCON THAILAND 2020
พล.อ.ประวิตร’ สั่งประเมินและรับมือกับภัยคุกคามทางทะเลที่กระทบผลประโยชน์ชาติ จาก COVID-19 ย้ำการมีส่วนร่วมสำคัญยิ่ง
วช.โชว์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อท้องถิ่น ภายใต้แนวคิด “ลดความเหลื่อมล้ำด้วยวิจัยและนวัตกรรมเพื่อท้องถิ่น”
รายงานข่าวกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำวันที่ 24 กันยายน 2563
กระทรวงเกษตรฯ รายงานความก้าวหน้าการขับเคลื่อนนโยบายเทคโนโลยีเกษตร 4.0
"อนุชา" ให้กำลังใจบุคลากร อสมท. ย้ำทุกคนในองค์กรต้องมีความเป็นหนึ่ง มีเป้าหมายเดียวกัน ร่วมกันฝ่าวิกฤติไปให้ได้
จังหวัดตรัง เข้าร่วมการประชุมขับเคลื่อนศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center : AIC) ผ่านระบบ Application Zoom
ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เน้นย้ำ การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันตนเองจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ยังเป็นสิ่งที่สำคัญ
จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรมมอบทุนการศึกษาและการจัดกิจกรรม น้อมนำแนวพระราชดำริของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 [8] 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 ถัดไป>>