หน้าหลัก >> ข่าวภาครัฐ

ข่าวภาครัฐ
พาณิชย์ตรังจัดงานเชื่อมโยงการค้าสินค้าชุมชน ตลาดต้องชม “นาปด”
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา จัดงานการประกวดผ้าสืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน
สคบ.ร่วมกับศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพะเยา ลงพื้นที่นำสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับผู้ประกอบการ
จ.สุรินทร์ ติดตามสถานการณ์และมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 พร้อมกำชับให้ประชาชน
กาชาดหนองคาย จัดโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครสภากาชาดไทย ปี 63 รุ่นที่ 1
นายกรัฐมนตรี ประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวง ย้ำแสวงหาความร่วมมือ
นายกรัฐมนตรียินดีร่วมมือกับเอกอัครราชทูตฯ กระชับความสัมพันธ์ระหว่างไทย-นิวซีแลนด์
เทศบาลตำบลทับมา นำเสนอผลงานเข้าร่วมประกวดการคัดเลือก อปท.ที่มีบริหารการจัดการที่ดี ประจำปี 2563
อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ ตรวจคัดกรองนักเรียน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19
เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการอุทยานแห่งชาติทางทะเลที่ 3 จ.ตรัง จัดโครงการ “ครูป่าไม้” ให้ความรู้น้องๆ
กรมชลประทาน ขอความร่วมมือประชาชนและเกษตรกร จัดเตรียมภาชนะและอุปกรณ์ในการกักเก็บน้ำช่วงฤดูฝน
ธนาคารแห่งประเทศไทย ยืนยันไม่ได้แทรกแซงค่าเงินเพื่อสร้างความได้เปรียบทางการค้า
สำนักงานประกันสังคม พร้อมจ่ายชดเชยรายได้ให้ลูกจ้างผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่ส่งเงินสมทบไม่ครบ 6 เดือนตามมติ ครม.
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย รับการตรวจราชการและนิเทศงานเขตสุขภาพที่ 8 รอบที่ 2/2563 (วันที่ 1)
สำนักงานชลประทานที่ 6 ลงพื้นที่ชี้แจงแนวทางการผันน้ำยัง เพื่อตัดยอดน้ำ ลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้น
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด เฝ้าระวังความปลอดภัยในการทำงาน ของแรงงานต่างด้าว
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี จัดโครงการ ส่งเสริมการประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรม
คกก. ตัดสินผู้มีผลงานดีเด่น จชต. ประจำปี 62 มีมติเห็นชอบ 40 รายชื่อ ผู้มีผลงานเด่น เป็นที่ประจักษ์ใน 5 จังหวัด
ฉก.ยะลา เข้มแผน รปภ.เขตเมืองยะลา ห่วงแผงรับซื้อทุกเรียนและเขตเศรษฐกิจ
จ.ยโสธร ติวเข้ม ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 [76] 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 ถัดไป>>