หน้าหลัก >> ข่าวภาครัฐ

ข่าวภาครัฐ
มทร.ศรีวิชัย สงขลา เปิดโครงการเสวนาทิศทางการจัดการวัสดุเหลือทิ้งแบบมีส่วนร่วม ที่ยั่งยืนสู่ชุมชนต้นแบบจังหวัดสงขลา
กอ.รมน.จังหวัดเลย มอบพันธุ์ปลา จำนวนประมาณ 60,000 ตัว และไก่พันธุ์ไข่
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่จังหวัดตรัง ติดตามการจัดการเรียนการสอน พร้อมมอบนโยบายการจัดการศึกษา
จังหวัดบุรีรัมย์ บูรณาการเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานออกตรวจแนะนำ สถานบริการ ร้านเกมส์ สถานบันเทิง อาบอบนวด คาราโอเกะ
โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร เปิดห้องปฏิบัติการอณูชีววิทยา โครงการ “หนึ่งห้องปฏิบัติการ หนึ่งจังหวัด”
จ.กาฬสินธุ์ พร้อมรับมืออุทกภัย ประชุมคณะทำงานฯ เตรียมความพร้อมทุกด้าน
แถลงข่าว สัตหีบเมืองต้นแบบท่องเที่ยววิถีใหม่ New Normal สร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชน
จังหวัดตรัง ประชุมคณะอนุกรรมการประจำจังหวัดตรัง ทำหน้าที่คณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐประจำจังหวัดตรัง
ผู้ว่าฯ โคราช ลงพื้นที่ อ.ลำทะเมนชัย แก้ปัญหาภัยแล้ง
ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร ตรวจเยี่ยมสถานที่ผลิตนมของสหกรณ์โคนมวังน้ำเย็น สาขายโสธร
ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 และคณะ ลงพื้นที่นิเทศติดตามผลการปฏิบัติงาน ที่ สวท.นราธิวาส
พช.เลย ลงพื้นที่ อ.เอราวัณ ขับเคลื่อนโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพขีวิต ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา โมเดล"
เหล่ากาชาดจังหวัดเลย นำทีมรุดเข้าช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย เขตบ้านกำเนิดเพชร
จังหวัดเลย จัดกิจกรรมการเสริมสร้างธรรมมาภิบาลในระดับกองทุนด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการชลประทานตรัง ออกหน่วยบริการเพื่อรับทราบปัญหาเกี่ยวกับงานชลประทานในพื้นที่
ศอ.บต. เตรียมพบปะนักศึกษาและศิษย์เก่าต่างประเทศ เพื่อสร้างการรับรู้การใช้ชีวิตรูปแบบใหม่ New Normal
อ.ดอนมดแดง จ.อุบลราชธานี ร่วมจัดกิจกรรม Big Cleaning Day กำจัด แหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ำยุงลาย ป้องกันไข้เลือดออก
จ.ปัตตานี ประธานชมรมสื่อสารมวลชนเพื่อสันติ จชต.มอบรางวัล"โครงการต่อยอด 5,000 ต่อสู้โควิด"
ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 10 อุดรธานี ส่งมอบพันธุ์พืช 219,568 ต้น สร้างความมั่นคงทางอาหารให้เกษตรกร 3 จังหวัด
จังหวัดเลย อำเภอเอราวัณ ขับเคลื่อนโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 [88] 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 ถัดไป>>