หน้าหลัก >> แอนิเมชัน
แอนิเมชัน
การจัดการทำงานของแรงงานต่างด้าวภาษาพม่า
พออยู่
พอกิน
พอใช้
การปฏิรูปด้านการบริหารราชการแผ่นดิน
พัฒนาชายแดนใต้ เมืองแห่งรอยยิ้มสุดปลายด้ามขวาน
โครงการสร้างอนาคตชายแดนใต้ที่ยั่งยืน
แก้ปัญหาความไม่สงบด้วยเศรษฐกิจ ตอน 1
เมืองต้นแบบ สามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
ผลกระทบจาก PM 2.5
ไม่มีหน้ากาก N95 ใช้อะไรแทนได้บ้าง
มาช่วยกันลด PM 2.5 กันเถอะ
สิทธิผู้สูงอายุ
การเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยสูงอายุ (แบบย่อ 3 นาที)
การเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยสูงอายุ
แรงงานต่างด้าวเข้า - ออกงานผ่านแอพ E - Inform
แนวปฏิบัติการนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศ ตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการจ้างแรง
การตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว
ลักษณะต้องห้ามของคนต่างด้าวที่จะขอรับใบอนุญาตทำงาน
ลักษณะความผิดและโทษเกี่ยวกับการทำงานของคนต่างด้าวแรงงาน

หน้า : << ก่อนหน้า 1 [2] 3 4 ถัดไป>>