หน้าหลัก >> จิตอาสาพระราชทาน

จิตอาสาพระราชทาน
เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม เปิดโครงการจิตอาสาราชทัณฑ์ (จอส.รท. ) รุ่นที่ 2 ประจำปี 2563
ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน จังหวัดตราด จัดโครงการอบรมตามหลักสูตรจิตอาสาราชทัณฑ์ (จอส.รท.) เรือนจำจังหวัดตราด
จ.หนองคาย โครงการพระราชทาน โคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง
จิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ทำความสะอาดศาลากลางจังหวัดอุดรธานี
ถุงผ้าพระราชทาน
ผวจ.สกลนคร เป็นผู้แทนพระองค์ ปิดการฝึกอบรมโครงการ“โคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง” ที่เรือนจำจังหวัดสกลนคร
พิธีปิดการฝึกโครงการพระราชทาน "โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง" เรือนจำกลางขอนแก่น กรมราชทัณฑ์
อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย เปิดการอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โครงการ "จิตอาสาพระราชทาน ตามแนวพระราชดำริ"
น้ำพระราชหฤทัยในหลวงถึงประชาชนของพระองค์ทุกพื้นที่
ปภ.ลำพูน อบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอบ้านโฮ่ง
รอง ผอ.รมน.จังหวัดสมุทรสงคราม เปิดโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ
อบต.หนองตรุด อำเภอเมืองตรัง อบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ส่งเสริมความรู้ด้านการบริหารจัดการสาธารณภัยในพื้นที่เกิดเหตุ
นายอำเภอเกาะสมุย นำหัวหน้าส่วนราชการ คณะครู นักเรียน นักศึกษา ผู้นำชุมชน ประชาชน และจิตอาสาพระราชทานในพื้นที่ตำบลลิปะน้อย
จิตอาสาพระราชทานอำเภอศรีวิไล จ.บึงกาฬ ร่วมกับวัดเจติยาคีรีวิหาร ปรับปรุงและซ่อมแซมบันไดทางขึ้นสู่ภูทอก
จิตอาสาพระราชทาน อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง ร่วมปลูกป่า-สร้างฝาย ทำความดีเพื่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
จังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี เปิดโครงการเศรษฐกิจจิตอาสาวิถีธรรมชาติ วันเสาร์เข้าวัด ตามมติมหาเถรสมาคม
สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมป์ ร่วมกับจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดโครงการน้ำพระทัยพระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียนในถิ่นทุรกันดาร
จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดโครงการปลูกป่าประชารัฐ เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าชายเลน
คณะทำงาน ศอญ.จอส. พระราชทาน ตรวจเยี่ยมโครงการฟาร์มตัวอย่างฯ ต้านภัยโควิด-19 บ้านควรหรัน ตำบลเปียน อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา

หน้า : << ก่อนหน้า 1 [2] 3 4 5 ถัดไป>>