หน้าหลัก >> ข่าวภาครัฐ

ข่าวภาครัฐ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสตูล จัดเสวนา “รวมใจสร้างสันติสุขชายแดนใต้”
ไทย-สวีเดน พร้อมกระชับความร่วมมือในสาขาที่ทั้งสองมีศักยภาพเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจร่วมกัน
คณะแพทยศาสตร์ ม.อ. ห่วงใย ใกล้เปิดเทอม จัดเสวนา "เปิดโรงเรียนปลอดภัย เสริมพลังใจ บุคลากรทางการแพทย์"
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เตรียมจัดตั้งโรงเรียนกีฬาจังหวัดพัทลุง ใช้งบ 70 ล้านบาท
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลย แนะกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ไม่ให้ยุงกัด ป้องกัน 3 โรค
จิตอาสาพระราชทานนครราชสีมา ร่วมกันกำจัดวัชพืชในลำน้ำลำตะคอง แก้ไขปัญหาน้ำท่วม ในช่วงหน้าฝน
ร้านเกษรา เบเกอรี่ เป็นร้านแรกของจังหวัดสิงห์บุรี ผ่านมาตรฐาน SHA ด้านความปลอดภัยและสุขอนามัย
จังหวัดชลบุรี อบจ.ชลบุรี มอบเงินอุดหนุนด้านการศึกษา 55 ล้าน ให้ 47 โรงเรียน
จังหวัดตรัง เฝ้าระวังและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตในกลุ่มเสี่ยง มุ่งเน้นให้ประชาชนปลอดภัยจากผลกระทบด้านสุขภาพจิต
จังหวัดอุบลราชธานี คัดเลือกพัฒนาชุมชนดีเด่นและการคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
จังหวัดชลบุรี มทบ. 14 มอบทุนสนับสนุนการศึกษาประจำปีแก่บุตรกำลังพล
จ.ยะลา ผู้ปกครอง เตรียมพร้อมบุตรหลานรับเปิดเทอมวิถีใหม่ ซื้ออุปกรณ์ คึกคัก
อบจ.ชลบุรี มอบเงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษา โรงเรียน (นอกสังกัด) ในจังหวัดชลบุรี
อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม จังหวัดตรัง เตรียมเปิดให้ประชาชนนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวได้
เข้มมาตรการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ร่วมกับสถานศึกษาเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19
คณะกรรมการการคัดสรรฯ ระดับจังหวัดระยอง ดำเนินการคัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง "อยู่เย็น เป็นสุข" ดีเด่น
เหล่ากาชาดจังหวัดระยองและนายอำเภอบ้านค่าย ร่วมนำเครื่องบริโภคเติมใส่ "ตู้ปันสุข"
จังหวัดระยอง นายอำเภอบ้านฉาง นำประชาชนจิตอาสา ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาป้องกันโรคที่เกิดจากยุง
คณะทำงานติดตามการดำเนินงานป้องกันและควบคุมสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด จ.ประจวบฯ เตรียมซ้อมแนวปฏิบัติเปิดการท่องเที่ยวแบบ New Normal 27 มิ.ย.นี้

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 [101] 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 ถัดไป>>