หน้าหลัก >> ข่าวภาครัฐ

ข่าวภาครัฐ
สตรีจังหวัดสกลนคร สู้ภัยโควิด ด้วยเศรษฐกิจพอเพียง
พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำและการแก้ไขปัญหาภัยแล้งที่ จังหวัดลำปาง
ไทยเดินหน้า MOU กับสาธารณรัฐเกาหลี ส่งเสริมการจ้างงานแรงงานไทยตามฤดูกาล หวังเพิ่มการจ้างงานแรงงานไทย
กรมปศุสัตว์ ยกระดับสวัสดิภาพสัตว์ในฟาร์มไก่ไข่ เตรียมเปิดขอบข่ายการรับรองใหม่สำหรับมาตรฐานฟาร์มไก่ไข่แบบไม่ใช้กรง
ประธานสภาผู้แทนราษฎร ระบุ กรอบเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แนะประชาชนเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยในช่วงฤดูฝน
พะเยาเปิดเมืองอย่างปลอดภัยใช้ชีวิตแบบปกติใหม่ ใส่ใจสุขอนามัย
นายอำเภอผาขาว ลั่น เตรียมสำรวจพื้นที่สร้างอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่เนื้อที่กว่า 140 ไร่ แก้ปัญหาภัยแล้งระยะยาว
รองผู้ว่าฯ ชัยนาท ขอความร่วมมือประชาชน สวมหน้ากากอนามัย ไม่ประมาท การ์ดอย่าตก
โรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ถวายวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ แด่พระภิกษุสงฆ์ สามเณร แม่ชี
อาสาสมัครฝนหลวงจังหวัดสุรินทร์เยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดสุรินทร์
รองผู้ว่าฯ ตรัง ลงพื้นที่อำเภอย่านตาขาว พิจารณาคัดสรรเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง "อยู่เย็น เป็นสุข"
จังหวัดชลบุรี วัคซีนเพิ่มบุญ ปันสุข
แม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเลย ร่วมกิจกรรมเปิดตลาดท้องถิ่นรวมใจและกิจกรรม ปลูกต้นไม้..ใช้หนี้..
โครงการชลประทานตรัง ขับเคลื่อนมาตรการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูฝน ประจำปี 2563
รายงานพิเศษ เรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์ New Normal เปิดให้เยี่ยมญาติแบบปกติใหม่
กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ยก จ.ลำปาง เป็นต้นแบบแก้ภัยแล้ง หลังปีนี้ไม่พบพื้นที่ประสบภัยแล้ง
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลำปาง สำรวจติดตามประเมินความเสี่ยงสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยต่อสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ อปท.
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลำปาง ติดตามเฝ้าระวังคุณภาพน้ำแม่น้ำวัง แก้ปัญหาผลกระทบด้านสภาพแวดล้อม
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ตรวจเยี่ยมและสำรวจสุกร เพื่อปรับปรุงข้อมูลในระบบ E-smart+

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 [110] 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 ถัดไป>>