หน้าหลัก >> ข่าวภาครัฐ

ข่าวภาครัฐ
จ.ขอนแก่น มอบเกียรติบัตรเชิดชูผู้มีจิตอาสาชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ต.ใหม่นาเพียง อ.แวงใหญ่
ฝ่ายความมั่นคง ประชุมพิจารณา เตรียมผ่อนปรนกิจการ/กิจกรรม ระยะที่ 4
ประธานสภาผู้แทนราษฎร ยืนยันมติกรรมการสรรหา เลือกนายสุชาติ ตระกูลเกษมสุข เป็นกรรมการ ป.ป.ช.
สภาผู้แทนราษฎร เตรียมพิจารณากระทู้ถามรัฐบาลหลายเรื่องและญัตติด่วน
สวท.ยะลา จัดกิจกรรมเสวนาพลัง อสม.ขับเคลื่อนใต้สันติสุข พื้นที่ จชต.
ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 ยืนยันความพร้อมของศูนย์บรรเทาสาธารณภัยทัพเรือภาคที่ 3
จังหวัดตรังจัดทำคำสั่งจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย น้ำป่าไหลหลาก
ตำรวจอินทร์ใจดีเปิด สภ.ให้น้องๆ นักเรียนใช้ WiFi เรียนออนไลน์ฟรี ช่วงภัยโควิด-19
กลุ่มลูกเหรียง คาราวานข้าวสารแทนความห่วงใยจากรายการตลาดใจสู่พี่น้อง อสม.ยะลา
ข้าราชการเพชรบุรี ร่วมใจตั้งตู้ปันสุข จุดนัดพบศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี “เพราะรู้ถึงความเดือดร้อน”
รพ.ศูนย์สกลนคร พร้อมตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อโควิด 19 แล้ว สามารถคัดกรองผู้ป่วยได้อย่างรวดเร็ว
รถไฟยะลา พร้อมเดินรถ "ปลดล็อก เฟส 3" มาตรการ "เข้ม" ป้องกัน COVID-19 สร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชน
ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 31 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคข้าวสารอาหารแห้ง
ธ.ก.ส. ช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs สู้ภัย COVID-19
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์รับรายงานตัวบุคคลที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ
จังหวัดยะลา คลายล็อกหมู่บ้านเสี่ยงในอำเภอบันนังสตา หลังสถานการณ์ดีขึ้น
ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง จัดกิจกรรมจิตอาสากำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย
อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ขอให้ประชาชนให้น้ำอย่างประหยัดและเกิดประโยชน์สูงสุด
ศธ.ร่วมประชุมทางไกลสมัยพิเศษ ครั้งที่ 6 ของคณะกรรมการบริหารองค์การยูเนสโก
ก.แรงงาน เทรนแรงงานทำเกษตรในเขตชุมชนเมือง กู้วิกฤติโควิด-19

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 [124] 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 ถัดไป>>