หน้าหลัก >> ข่าวภาครัฐ

ข่าวภาครัฐ
ลำพูน เตรียมจัดงาน “เดิน กิน ชิม เที่ยว ถนนรองเมืองใน หน้าวัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร” เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจให้กระเตื้องมากขึ้น
การประชุมคณะกรรมการการมาตรฐานแห่งชาติ ครั้งที่ 9-1/2563
จ.ปัตตานี ประชุมคณะอนุกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปะกรรมประจำจังหวัด
จังหวัดสงขลา สรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจำปี 2564 เพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่ผู้ทรงภูมิปัญญาด้านการเกษตร จำนวน 4 สาขา
ผอ.รพ.สิรินธร จังหวัดขอนแก่น และคณะ รับมอบเงินบริจาค จาก บ.โรงงานพัฒนาการเกษตรขอนแก่น จำกัด
การแถลงข่าวศูนย์ไตเทียม โรงพยาบาลสวนเบญจกิติ เฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา - คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Hemodialysis Center BENCHAKITTI-MDCU)
กรมบัญชีกลางประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีสิทธิขอขึ้นทะเบียน ครั้งที่ 2/2563
พม. แถลงข่าวเตรียมออก Social Bond 6,800 ล้านบาท ดึงนักลงทุน ระดมเงินสร้างที่อยู่อาศัยเพื่อผู้มีรายได้น้อยและปานกลาง
พม. จัดงานวันเยาวชนแห่งชาติ ปี 2563 พร้อมมอบโล่เกียรติยศและเกียรติบัตรแก่เด็กและเยาวชนดีเด่น และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน
นายกรัฐมนตรี ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ดูแลความปลอดภัยของประชาชนในช่วงการชุมนุม
นายกรัฐมนตรี ขอบคุณอาสาสมัครสาธารณสุขทุกคน ที่ทุ่มเท และเสียสละ เป็นแบบอย่างที่ดีของสังคมไทย
รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เน้นย้ำการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ต้องน่าสนใจ ใช้เทคนิคต่างๆ และไม่ยึดติดรูปแบบราชการ
รมว.วธ.เป็นประธานเปิดโครงการประชุมสัมมนาพัฒนาศักยภาพแกนนำพลัง “บวร” ในการสืบสาน รักษา ต่อยอดศาสตร์พระราชา และสนองงานตามพระบรมราโชบาย
วธ. จัดงาน “มหกรรมสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์” มอบรางวัล ประกวดแต่งเพลงปลูกจิตสำนึกความรักชาติ - คลิป “ทำดี...ไม่ต้องเดี๋ยว”
โฆษก วธ. แจงตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริง กรณี สวจ. พิจิตร ถูกร้องทุจริตเงินถุงยังชีพ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน ให้กระทรวงกลาโหมนำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษา
จังหวัดอุดรธานี เลย และจังหวัดลำพูน แชมป์โครงการ "จังหวัดสะอาด"จัดการขยะชุมชนปี 62
สระแก้วขับเคลื่อนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ลดจำนวนผู้เสียชีวิตให้ได้มาตรฐานสากล (ไม่เกิน 200 คน) ต่อปี
ทูบีนัมเบอร์วันจังหวัดเชียงราย คว้ารางวัลต้นแบบระดับทอง ระดับประเทศ ในงานครบรอบ 18 ปี มหกรรมรวมพล
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี จัดงานกิน เที่ยว ปลอดภัย สุขใจ@กาญจน์ ขับเคลื่อนการสร้างรายได้ให้ชุมชน ประชาชนมีความสุข

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 [14] 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 ถัดไป>>