หน้าหลัก >> ข่าวภาครัฐ

ข่าวภาครัฐ
สถานการณ์เมียนมานาห่วง หลังรอบ 24 ชม. พบผู้ป่วยโควิด-19 รายใหม่เพิ่ม 307 ราย ย้ำประชาชนชายแดนช่วยกันสอดส่องคนข้ามแดนผิดกฎหมาย
Beef Board ทบทวนข้อเสนอยุทธศาสตร์โคเนื้อ 20 ปี
กยศ. รับรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่น ในรางวัลประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการดีเด่น
รมช.แรงงาน มอบโล่ หนุน สปก. เพิ่มผลิตภาพแรงงาน ยกระดับเศรษฐกิจไทย
คกก. นโยบายสมุนไพรแห่งชาติ เห็นชอบมาตรการส่งเสริมผู้ประกอบการสมุนไพร เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์แข่งขันในตลาดโลก
'จับกัง 1' ติดตามอาการป่วยล่ามไทย สนร.ริยาด มอบ 'รองปลัด' เยี่ยมให้กำลังใจครอบครัว
รมว.วธ.ประชุมหารือทางไกล (Virtual Meeting) ร่วมกับ ศาสตราจารย์ ดร.กิแก้ว ไขคำพิทูน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแถลงข่าว วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ก.แรงงาน เปิดงานโครงการ “Healthy Thailand ผู้ประกันตนตระหนักรู้ สุขภาวะที่ดี สู่ฐานวิถีชีวิตใหม่” จ.ชลบุรี
ดีอีเอส จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายผู้ประสานงานการตรวจสอบข่าวปลอม
พม. จัดประชุมสมัชชาการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ปี 2563
รมว.วธ. เปิดงาน “ประเพณีอุ้มพระดำน้ำ จ.เพชรบูรณ์ ประจำปี ๒๕๖๓” หนุนเรียนรู้แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม สร้างงาน สร้างรายได้สู่ท้องถิ่น
กรมสรรพากรใช้อีเมล saraban@rd.go.th รับ-ส่ง หนังสือระหว่างส่วนราชการ ก้าวสู่รัฐบาลดิจิทัล
ปลัดวธ.เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนา “กรมศิลปากรกับการอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมเนื่องในศาสนาอิสลาม”
รายงานข่าวกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำวันที่ 17 กันยายน 2563
คปภ.-คณะ นศ. Super วปส.รุ่นที่ 1 เปิดตัวแอป Line Chatbot เสริมเขี้ยวเล็บให้สายด่วน คปภ.1186
สธ.กำชับ รพ.ประเมินความเสี่ยง ป้องกันน้ำท่วมจากพายุ "โนอึล"
ปลัดวธ. บรรยายพิเศษในหัวข้อ การขับเคลื่อนวัฒนธรรมในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
ศลช. รับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2563 ประเภทพัฒนาการบริการ ระดับดี
กรมธนารักษ์จัดงาน 160 ปี โรงกระสาปน์สิทธิการ
กรมบัญชีกลางมอบรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่น ประจำปี 2563 “ทุนหมุนเวียน สร้างโอกาสให้คนไทย สู่วิถีชีวิตใหม่ที่ยั่งยืน”

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 [20] 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 ถัดไป>>