หน้าหลัก >> ข่าวภาครัฐ

ข่าวภาครัฐ
สำนักงานประกันสังคม จัดการอบรมให้ความรู้งานประกันสังคมแก่ผู้ประกอบการ หน่วยงานราชการ
ฝ่ายปกครอง อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี ร่วมกับตำรวจ ปฏิบัติการป้องกันการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองของชาวเมียนมาและบุคคลต่างด้าว
ท้องถิ่นหนองคาย จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการป้องกัน ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
จังหวัดตรัง ยังคงเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในกลุ่มชาวประมง
กรรมการมูลนิธิอุทกพัฒน์พร้อมคณะ ลงพื้นที่แก้ปัญหาภัยแล้งที่สุรินทร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง มอบทุนช่วยเหลือนักศึกษาช่วง COVID-19 รวมกว่า 6 ล้านบาท
จังหวัดตรัง ขอความร่วมมือประชาชน เฝ้าระวังอาการไข้ และอาการระบบทางเดินหายใจของคนในพื้นที่
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดสมัชชาการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 12
อบต.ควนสตอ จ.สตูล ตระหนักถึงปัญหาการบังคับใช้กฎหมายอิสลามในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนใต้
พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54 จังหวัดอำนาจเจริญ
นฤมล หารือร่วมภาคอุตสาหกรรม ยกระดับฝีมือแรงงานไทย
อสม.หมอประจำบ้าน ร่วมขับเคลื่อนตำบลวิถีชีวิตใหม่ปลอดภัยจากโควิด 19
17 ผลงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข คว้ารางวัลเลิศรัฐ ปี 63
บีโอไอจัดสัมมนาออนไลน์ดึงจีนลงทุนในประเทศไทย
รมช.มนัญญา ติดตามนโยบายพัฒนาสหกรณ์การเกษตรม่วงสามสิบ จำกัด
ไทย-จีนพร้อมร่วมมือเพื่อแก้ไขปัญหาลดความยากจน
นายกรัฐมนตรีสนับสนุนการใช้ทุนหมุนเวียน เพื่อสร้างโอกาสในการพัฒนาประเทศ
นายกรัฐมนตรี มอบรางวัลเงินทุนหมุนเวียนดีเด่น พร้อมย้ำให้ทุกภาคส่วนร่วมผลักดันแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ให้บรรลุเป้าหมาย
ประเพณีอุ้มพระดำน้ำ จังหวัดเพชรบูรณ์ ปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิดสีขาว ประเพณีหนึ่งเดียวในโลกที่แสดงถึงเอกลักษณ์ความเป็นไทยแสดงถึงพลังศรัทธาในพุทธศาสนา
กรุงเทพมหานคร จัดโครงการคลองสวยน้ำใส 1 เขต 1 คลอง ทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์คลองลาดยาว เขตจตุจักร

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 [21] 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 ถัดไป>>