หน้าหลัก >> ข่าวภาครัฐ

ข่าวภาครัฐ
กรมชลประทานเตรียมพร้อมรับมือพายุ “โนอึล” ในพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมภาคอีสานกลาง
ครม.อนุมัติหลักการขยายอายุการใช้งานรถแท็กซี่จาก 9 ปีเป็น 12 ปี
คณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน เห็นชอบให้ ส่งมอบผลิตภัณฑ์นมโรงเรียนชนิด ยู.เอส.ที.
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สั่งกรมชลประทานเตรียมพร้อมรับมือพายุโซนร้อนโนอึล 18-20 กันยายนนี้
รัฐบาลเร่งขับเคลื่อนโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะปานกลาง ระยะยาว รองรับวิกฤตโควิด-19
กรมอนามัย ร่วมมือผู้ประกอบการห้างสรรพสินค้า คงมาตรการป้องกันโรควิด-19 สร้างพื้นที่สาธารณะที่ปลอดภัยให้ประชาชน
กระทรวงสาธารณสุข ห่วงสถานการณ์เมียนมา ยังคุมการระบาดโรคโควิด-19 ไม่ได้ ย้ำมาตรการป้องกันตัวเข้มข้นต่อเนื่องของคนไทย
นายกรัฐมนตรีประชุมขับเคลื่อนแผนงานโครงการเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19
มท. ประชุมขับเคลื่อนนโยบายและภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย เน้นย้ำ
บีโอไอจัดสัมมนาออนไลน์มุ่งพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
กสร. คว้า 2 รางวัลเลิศรัฐ คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ปี2563
สมาคมแม่บ้านมหาดไทย จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563
อนุทิน เผย WHO ชื่นชมไทยควบคุมโรคโควิด 19 ได้ดี ผลิตคลิปเผยแพร่ทั่วโลก
ปลัดฯ กอบชัย ร่วมพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) โครงการอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและโครงการยุวชนอาสา
ไทย – ญี่ปุ่นยืนยันร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และรักษาฐานห่วงโซ่อุปทานการผลิต
พม. จับมือ ดศ. ร่วมบูรณาการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) มุ่งช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายประสบปัญหาทางสังคม
พม. รับมอบหน้ากากอนามัย และเครื่องอบฆ่าเชื้อ UVC จากเครือข่ายโครงการบริจาคเพื่อช่วยเหลือแพทย์และพยาบาล “SOS to Medical Staff in COVID-19 Fight”
ติดตามแนวโน้มสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำ ปี 2563/64
กระทรวงดิจิทัลฯ จัดงานวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงฯ ครบรอบ 4 ปี
ท้องถิ่นจังหวัดราชบุรี ขับเคลื่อนการดำเนินงานโรคพิษสุนัขบ้าพัฒนาศักยภาพบุคลากรป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าให้ปลอดจากพื้นที่

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 [22] 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 ถัดไป>>