หน้าหลัก >> ข่าวภาครัฐ

ข่าวภาครัฐ
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสตูล มอบโล่และรางวัลเชิดชูเกียรติผู้นำเครือข่ายชุมชนดีเด่น มหกรรมรวมพลังคนดีแห่งแผ่นดิน ประจำปี 2563 จังหวัดสตูล
“ประภัตร เห็นชอบ 3 ร่างมาตรฐานใหม่ “พืชสมุนไพรแห้ง-ก้อนเชื้อเห็ด-ปางช้าง”
ภาพรวมรัฐวิสาหกิจเบิกจ่ายงบลงทุนเป็นไปตามเป้าหมาย สคร. เตรียมความพร้อมงบลงทุนปี 2564
วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก (World Rabies Day 2020)
รมช.ธรรมนัส ประชุมติดตามการดำเนินงานแนวคิดการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน จังหวัดพะเยา
รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังภูมิภาคประจำเดือนสิงหาคม 2563
ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค (Thailand Regional Economic Sentiment Index: RSI) ประจำเดือนกันยายน 2563
พาณิชย์จังหวัดเพชรบุรี แจ้งผู้ประกอบการธุรกิจเกี่ยวกับการจำหน่ายสินค้าหรือบริการผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หรือออนไลน์
ผู้ว่าฯ สุรินทร์ เผย เรื่องน้ำปล่อยตามยถากรรมไม่ได้ เพื่อไม่ประมาท เร่งสั่งการให้ทุกอำเภอเร่งสำรวจแหล่งน้ำอุปโภคบริโภค และผันน้ำกักเก็บไว้ใช้
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดพิธีมอบทุนสนับสนุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ปีการศึกษา 2563 เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเด็กและเยาวชนพิการ จำนวน 130 ทุน
บ้านพักเด็กและครอบครัว ร่วมกับ มูลนิธิศุภนิมิตมอบถุงยังชีพมอบให้ครอบครัวเด็กนักเรียน ในเขตพื้นที่อำเภออรัญประเทศ และอำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว
ศบค. เตรียมเสนอ ครม. พิจารณาขยายระยะเวลา การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ (คราวที่ 6) ตั้งแต่วันที่ 1-31 ตุลาคม 2563
โฆษก ศบค. แจงปรับการบริหารจัดการ หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ที่ผลิตในไทย ให้เข้าสู่กลไกตลาดปกติ
รมช.แรงงาน ชี้ แรงงานสตรี เป็นพลังสร้างเศรษฐกิจและสังคม
ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย เผยการปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจไทย ต้องเร่งเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจระยะสั้น
กรมบัญชีกลาง ซ้อมความเข้าใจแนวทางการจัดซื้อจัดจ้าง กรณีใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
“พุทธิพงษ์” เป็นประธานพิธีมอบโล่และประกาศนียบัตรแก่ผู้เกษียณอายุราชการของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจำปี 2563
โฆษก ศบค. แจงปรับการบริหารจัดการ หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ที่ผลิตในไทย
นายกฯย้ำแนวทางการดำเนินการของไทย เง้มงวด และไม่ตระหนก ทั้งนี้ พร้อมแบ่งปันแนวทางการดำเนินการที่สำเร็จของไทย
จ.สกลนคร จัดกิจกรรมวันหัวใจโลก รณรงค์ตระหนักรู้ถึงภัยเงียบ “โรคหัวใจ”

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 [4] 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 ถัดไป>>