หน้าหลัก >> จิตอาสาพระราชทาน

จิตอาสาพระราชทาน
ศอ.จอส.พระราชทาน อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง จัดจิตอาสา "วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2563 รักเอยรักลูก" เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563
จังหวัดระนอง ปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติฯ
กศน.ยะลา อบรมลูกเสือมัคคุเทศก์ สร้างระเบียบวินัย ปลูกจิตอาสา สืบสานพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10
รมว.วธ.ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสา“ปันสุข ปลูกรัก”เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
จังหวัดปทุมธานี โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3 แห่ง ในอำเภอลำลูกกา
ศูนย์อำนวยการและขับเคลื่อนงานจิตอาสา ฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 24
ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดโครงการฝึกอบรมชุดจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอบางปะหัน
จังหวัดสงขลา ขับเคลื่อนโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ เทศบาลตำบลน้ำน้อย เพื่อรวมความสมานสามัคคีของคนไทย
อำเภอยะหริ่งจัดกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติฯ ปลูกต้นรวงผึ้งและปรับภูมิทัศน์ เก็บขยะ พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวหาดตะโละกาโปร์ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563
จ.สุรินทร์ เชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรม "จิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ และปลูกต้นไม้"
นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี ร่วมกิจกรรมจิตอาสา "ปันสุข ปลูกรัก"
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี วิทยาเขตโป่งสลอดส่งเสริมให้นักศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรู้ และมีจิตอาสา ตามพระราโชบายของในหลวงรัชกาลที่ 10
หัวหน้าชุดคณะทำงานไตรโครงการศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานตรวจเยี่ยมติดตามโครงการราชทัณฑ์ปันสุขทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
จังหวัดร้อยเอ็ด จัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันแก่นักเรียน โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี
ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส เปิดกิจกรรมจิตอาสา "วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2563 รักเอยรักลูก"
จังหวัดร้อยเอ็ดจัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณบึงพลาญชัย ล้างทำความสะอาดผิวถนน เนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย
ผู้ว่าฯ สมุทรสงคราม นำจิตอาสาพระราชทานปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ปลูกต้นไม้ จำนวน 89 ต้นเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563
แม่ทัพภาคที่ 2 โคราช จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ 100 ล้านต้น
รองผู้ว่าฯ ตรัง จัดอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จิตอาสาอำเภอเสริมงาม ปฏิบัติการกิจกรรม "คนลำปาง... ร่วมใจทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย"

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 [4] 5 ถัดไป>>