หน้าหลัก >> ข่าวภาครัฐ

ข่าวภาครัฐ
สำนักงานจัดหางานจังหวัดตรัง ออกตรวจสถานประกอบในพื้นที่ ที่มีการจ้างแรงงานต่างด้าว คุมเข้ม COVID-19
สำนักงานจัดหางานจังหวัดตรัง เร่งลงพื้นที่เร่งรัดตรวจตลาด และสถานประกอบการ และดำเนินคดีคนต่างด้าวแย่งอาชีพคนไทย
พี่น้องชาวลำปาง ร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีพื้นบ้าน จัดงานทำบุญวันสารทไทย
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ นำเสนอร่างแผนปฏิรูปประเทศ พร้อมเปิดรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน
มหาดไทย จัดเสวนาฯ “ถอดรหัส : การละเว้นการปฏิบัติหน้าที่และจับดีกรีคดีทุจริตคอร์รัปชัน” เสริมสร้างวัฒนธรรมและพฤติกรรมสุจริต ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
"อนุทิน" ย้ำระบบสาธารณสุขไทยคุมโรคระบาดได้ดีหนุนไทยเที่ยวไทย จัดประชุม กระตุ้นเศรษฐกิจ
กรมธรรม์ประกันภัยโควิด-19 สำหรับชาวต่างชาติที่จะเข้าประเทศไทย
สธ. ประชุมเครือข่ายนักสันติวิธีสาธารณสุขทั่วประเทศ ลดข้อแย้ง ร้องเรียนทางการแพทย์
กรมบังคับคดี - บสย. ยกระดับความร่วมมือ รับ– ส่งข้อมูลบุคคลล้มละลาย อิเล็กทรอนิกส์
ศบศ. ชงมาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายในประเทศ เพื่อเศรษฐกิจฐานรากโดยเฉพาะพ่อค้าแม่ค้า หาบเร่แผงลอยได้รับประโยชน์
จังหวัดสตูล ทำบันทึกข้อตกลง (MOU) กับผู้ประกอบการผลิตกะปิในจังหวัดสตูล ว่าด้วยการพัฒนากะปิให้มีความปลอดภัยเพื่อเป็นของดีจังหวัด
สธ.ชวนเที่ยวงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติฯ ครั้งที่ 17 แบบ NEW NORMAL
ยโสธร เร่งหนุน อปท.จัดการบ่อกำจัดสิ่งปฏิกูลครบทุกพื้นที่ปี 64 หวังประชาชนห่างไกลโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี
พมจ.ขอนแก่น มอบเงินและรถสามล้อโยกสำหรับคนพิการ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพคนพิการ
‘ปลัดแรงงาน’ เปิดประชุมทบทวนแผนบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ 'สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมแก่แรงงานนอกระบบ'
‘นฤมล’ จับมือ ‘หัวเว่ย’ มุ่งพัฒนาแรงงานยุคดิจิทัล ป้อนตลาดแรงงาน
คกก.ปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข เดินหน้าปฏิรูปจัดการโรคอุบัติใหม่ โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง และสังคมผู้สูงอายุ
พลเอก ประวิตร ลงพื้นที่ติดตามแนวทางพัฒนาฟื้นฟูคลองแสนแสบ
บีโอไอจับมือศุลกากรติวเข้มนักลงทุน
‘ทปษ.รมว.แรงงาน’ ลงพื้นที่ จ.เพชรบุรี ขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงแรงงาน นำพากระทรวงแรงงานสู่เป้าหมายที่วางไว้ได้อย่างยั่งยืน

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 [38] 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 ถัดไป>>