หน้าหลัก >> จิตอาสาพระราชทาน

จิตอาสาพระราชทาน
จ.สุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์"
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองปาง อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง จัดโครงการอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ
จังหวัดร้อยเอ็ด จัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันแก่เด็กและเยาวชน
จังหวัดร้อยเอ็ด จัดโครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563
ศอ.บต. จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
จังหวัดกระบี่ จัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จังหวัดสงขลา จัดกิจกรรมเก็บขยะทะเลที่ตกค้างในระบบนิเวศที่สำคัญแบบมีส่วนร่วม ภายใต้โครงการบริหารจัดการขยะทะเลเฉลิมพระเกียรติ
หมอเดินเท้า กระเป๋ายาเคลื่อนที่ ฉก.ทพ.41 แจกจ่ายยาเวชภัณฑ์ให้ประชาชนชาวรามัน
จ.นครศรีธรรมราช จัดโครงการพัฒนา และขยายเครือข่ายประชาชนด้านการข่าว สร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายภาคประชาชน สนับสนุนงานข่าวกรองอย่างเป็นระบบ
กระทรวงวัฒนธรรม จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ตลอดทั้งปี
จังหวัดตรัง กำหนดจัดกิจกรรมจิตอาสา "ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี เราสร้างไปด้วยกัน" และโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จังหวัดตรัง
จังหวัดน่าน เร่งสร้างสะพานชั่วคราว จัดชุดครัวสนาม ช่วยเหลือประชาชนบ้านวนาไพร ตำบลน้ำมวบ อำเภอเวียงสา

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 [5]