หน้าหลัก >> ข่าวภาครัฐ

ข่าวภาครัฐ
‘ปลัดแรงงาน’ เปิดอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน 'ขับเคลื่อนนโยบาย ก.แรงงาน สู่เป้าหมายที่วางไว้อย่างยั่งยืน'
กรมเจ้าท่า รับมอบเรือเก็บขยะคลองแสนแสบ ภายใต้โครงการ “คลองสวย ปลอดภัย ไร้มลพิษ ด้วยจิตอาสากรมเจ้าท่า”
อ่าน 0 ครั้ง
รัฐมนตรีเกษตรฯ เป็นผู้แทนรับหนังสือร้องเรียนจากสมาคมการประมงแห่งประเทศไทย
กรมอนามัย ขับเคลื่อนงานส่งเสริมสุขภาพวัยทำงานในสถานประกอบการ ด้วย 10 Packages เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี เสริมสุขภาพ ลดเสี่ยงโรค
กรมส่งเสริมการเกษตร เผยยอดขายงานเกษตรสร้างชาติวันแรก เงินสะพัดกว่า 33 ล้านบาท
รมว.พาณิชย์ ปรับกระบวนการค้า ดันพาณิชย์จังหวัดเป็นเซลส์แมนจังหวัด ขับเคลื่อนเจรจาซื้อขายแลกเปลี่ยน
พัฒนาการอำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย ขับเคลื่อนโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โดยเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัดเลย
สมาคมสตรีจังหวัดกระบี่รวมพลังแกนนำสตรีจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาบทบาทสตรีด้านกฎหมายครอบครัว
จังหวัดยะลา ชาวเบตงร่วมใจบริจาคโลหิต ช่วยเหลือผู้ที่มีความจำเป็นในการรับโลหิต และช่วยเหลือผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความไม่สงบ
มอบบ้าน "หน่วยเฉพาะกิจยะลา ไม่ทิ้งท่าน" หลังที่ 8 ช่วยผู้ยากไร้ ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ในพื้นที่อำเภอรามัน
สำนักงานพัฒนาชุมชนหนองคาย เดินหน้าพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการประกอบอาชีพตามแนวทางประชารัฐ ผู้นำต้นแบบ “โคก หนอง นา โมเดล”
เหล่ากาชาดจังหวัดพังงา ออกรับบริจาคโลหิต ณ โรงเรียนตะกั่วป่าเสนานุกูล
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปัตตานี จัดกิจกรรมรณรงค์การบริโภคผลไม้ ในงานแสดงสินค้า วัฒนธรรม ของดีเมืองตานี และงานกาชาด ประจำปี 2563
การประชุมผู้บริหารเพื่อติดตามงานของสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
สรรพากรนำเสนอบริการให้ความรู้รูปแบบใหม่ สามารถเรียนรู้ภาษีอากรได้ทุกที่ ทุกเวลา
ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค (Thailand Regional Economic Sentiment Index: RSI) ประจำเดือนสิงหาคม 2563
นายกรัฐมนตรีรับข้อเสนอภาคธุรกิจการบิน พร้อมขอความร่วมมือภาคธุรกิจการบินให้คงสภาพการดำเนินงาน
รัฐบาล แจง ยังไม่เริ่ม “ภูเก็ตโมเดล” รับนักท่องเที่ยวต่างชาติ เผย อยู่ในขั้นหารืออีกหลายขั้นตอน
นายกรัฐมนตรี หารือร่วม 7 สายการบิน รับปากช่วยเหลือเรื่องสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ วงเงิน 24,000 ล้านบาท พยุง 7 สายการบินให้พ้นวิกฤติ
รัฐบาล ชี้แจง ยังไม่เริ่มภูเก็ตโมเดล รับนักท่องเที่ยวต่างชาติ เพราะอยู่ในขั้นหารืออีกหลายขั้นตอน

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 [44] 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 ถัดไป>>