หน้าหลัก >> ข่าวภาครัฐ

ข่าวภาครัฐ
ไม่ทิ้งแรงงานต่างด้าวประมง สั่งติดตามปัญหาการขาดแคลนแรงงาน ขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง
ประธานหอการค้าจังหวัดระยอง เผยร่วมกลุ่ม 3 จังหวัด EEC นำหลายโครงการครอบคลุมการพัฒนาพื้นที่ 4
รัฐบาลทำงานในทุกมิติ เน้นการตลาดนำการผลิต คำนึงถึงการใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า
นายกรัฐมนตรี เยี่ยมชมการพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อใช้ติดตามข้อมูลคุณภาพอากาศ การใช้พลังงานทดแทน
มอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติเพื่อดำเนินโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล
นายกรัฐมนตรีเยี่ยมชม วิถีกลุ่มประมงเรือเล็กพื้นบ้านสวนสน – แกลง 1 ปล่อยแม่พันธุ์ปูม้าลงสู่ทะเล ขอคนไทยช่วยกันดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
นายกรัฐมนตรีทักทายผู้ประกอบการร้านค้า ในตลาด 100 เสา พบผู้ประกอบการท่องเที่ยวระยอง ขอมอบหัวใจและดอกไม้ให้กับชาวระยองและภาคตะวันออก
"อนุชา" ขับเคลื่อนกองทุนหมู่บ้าน หวังให้ตระหนักถึงหน้าที่ความรับผิดชอบ เป็นกลไกสนองนโยบายรัฐบาล ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก
นายกรัฐมนตรีกดปุ่มเปิดด่านมอเตอร์เวย์ พัทยา – มาบตาพุด ส่งเสริมศักยภาพขยายการค้า การลงทุน กระจายรายได้สู่ท้องถิ่น เพื่อให้ไทยเป็นศูนย์กลางด้านโลจิสติกส์ของอาเซียน
รัฐมนตรีสุริยะฯ ลงพื้นที่ติดตามและรับฟังความคืบหน้าโครงการพัฒนานิคมอุตสาหกรรม Smart Park
รัฐมนตรีสุริยะฯ ลงพื้นที่ติดตามและรับฟังการบริหารจัดการท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3 และเยี่ยมชมอาคารศูนย์ประสานและอำนวยความสะดวกในการเดินเรือ (VTMS)
วธ. เดินหน้าแผนพัฒนา ฟื้นฟู กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ๑ ปรับโฉมแหล่งเรียนรู้-เส้นทางท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม
สคฝ.เผยสถิติผู้ฝาก 6 เดือนแรก รวม 80 ล.ราย ย้ำมาตรการคุ้มครองเงินฝากมั่นคงสูง พร้อมเปิดศูนย์บริการให้ความรู้การคุ้มครองเงินฝาก 1158 และช่องทางออนไลน์ให้ข้อมูลการคุ้มครองแก่ประชาชน
นายกรัฐมนตรีตรวจเยี่ยมสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา สร้างความมั่นใจให้กับผู้โดยสารที่ใช้สนามบินอู่ตะเภา ในมาตรการป้องกันโควิด-19 ที่มีมาตรฐานสากล
รัฐมนตรีอนุชา ชื่นชมโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 หวังให้พัฒนาต่อยอดสร้างความสงบแก่สังคม สร้างความสุขให้ประชาชนยิ่งขึ้นไป
รมช.แรงงาน รับฟังนโยบายด้านความมั่นคงและการป้องกันการค้ามนุษย์ และแรงงงานต่างด้าว
นายกรัฐมนตรี ย้ำความร่วมมือกรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง เร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังวิกฤตโควิด-19
กองทุนการออมแห่งชาติ ชวนสมาชิกและประชาชนผู้ประกอบอาชีพอิสระ ออกแบบเงินบำนาญด้วยตนเอง
ธนาคารกรุงไทย เร่งพิจารณาปรับลดการผ่อนชำระ ยืดระยะเวลาผ่อนชำระหนี้ รวมทั้งเสริมสภาพคล่องให้กับลูกค้าภาคธุรกิจ
อย.เตือน ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารผสมเมลาโทนิน ผิดกฎหมาย ซื้อใช้เองระยะยาวเสี่ยงอันตราย

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 [49] 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 ถัดไป>>